Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents

Serveis bàsics TIC per a estudiants i estudiantes:

 

 • L’eSecretaria, que és la plataforma virtual amb la qual pots accedir al teu expedient i a tots els tràmits acadèmics durant la teva vida universitària.
 • Pots canviar la teva contrasenya o recuperar-la en cas d'oblit a través d'aquest enllaç.
 • Durant els períodes de matrícula al mes de juliol, el Banco Santander instal·larà un estand al vestíbul de l’edifici per tal de fer les fotografies dels estudiants per al carnet UPC.
 • Si no et fas la fotografia el dia de la matrícula, tens l’opció de pujar-la tu mateix al menú “la meva foto” de l’eSecretaria. 
 • Per resoldre qualsevol incidència relacionada amb el carnet UPC pots enviar un correu electrònic a , o bé trucar al telèfon 93 401 60 68.
 • En el moment de la matrícula has d'indicar una adreça de correu personal externa. Aquesta adreça et servirà per rebre i recuperar les teves credencials UPC en cas d'oblit.
 • Si coneixes les teves credencials, pots canviar l'adreça personal externa que vols fer servir accedint a l’eSecretaria, apartat 'les meves dades/dades personals/canvi adreça personal'.
 • Els estudiants/es teniu una adreça de correu del domini @estudiantat.upc.edu on se us enviaran totes les comunicacions institucionals de la Universitat i és l'adreça que heu de fer servir per enviar correus com a estudiants a professors i a tot el personal de la UPC.
 • Per consultar la bústia de correu del domini @estudiantat.upc.edu només us heu de connectar a la bústia gmail amb les credencials UPC.

 

Accés als estudis:

 

 • Pots sol·licitar l'admissió directament al centre on vols continuar els estudis i no has de demanar plaça pel procés de preinscripció.

 

Trasllat d'expedient:

 

 • Hauràs de venir a l’Oficina Oberta (consulta el calendari i l'horari d'atenció) i demanar el trasllat d’expedient. Et caldrà portar la impressió de la comunicació de l'Oficina de Preinscripció "Accesnet" o la carta d’admissió de la Universitat a la que et trasllades.
 • Si ja t'has matriculat a la universitat on et vols traslladar pots aportar la còpia de la matrícula que hagis fet.
 • Si el trasllat d’expedient és per a una altra titulació dins de la UPC, no té cap cost.
 • Si el trasllat d'expedient és per a una altra universitat, aquest tràmit té un cost que pots consultar al següent enllaç (apartat TAXES "Trasllat d'expedient"). El justificant de pagament de la taxa és el document que hauràs de presentar a la Universitat de destí.
 • El pagament de la taxa el podràs fer a l’Oficina Oberta (consulta el calendari i l'horari d'atenció) amb targeta de crèdit/dèbit (no és possible el pagament amb efectiu) o bé anar a pagar-la a alguna de les entitats bancàries que s'especifiquen a la taxa que et lliurarem. Per tal de finalitzar el tràmit en el cas de pagament a l'entitat bancària caldrà que ens portis el justificant de pagament a la Oficina Oberta (consulta el calendari i l'horari d'atenció).

 • Has de fer la sol·licitud mitjançant una instància al Director o la Directora de l'escola que trobaràs a la SEU ELECTRÒNICA de la UPC https://seuelectronica.upc.edu/ca.

 • En aquesta instància al director o a la directora de la teva escola has d’adjuntar la següent documentació:

  • DNI vigent.

  • Carta acceptació de la Universitat  o centre de destí que acrediti que has estat acceptat o t’has matricula.

  • L’Imprès, de sol·licitud de trasllat d’expedient, emplenat i signat que trobaràs aquí. Recorda marcar la casella de trasllat o simultaneïtat.

 • Has de fer la sol·licitud mitjançant una instància al Director o la Directora de l'escola que trobaràs a la SEU ELECTRÒNICA de la UPC https://seuelectronica.upc.edu/ca.

 • En aquesta instància al director o a la directora de la teva escola has d’adjuntar la següent documentació:

  • DNI vigent.

  • Carta acceptació de la Universitat  o centre de destí que acrediti que has estat acceptat o t’has matricula.

  • L’Imprès, de sol·licitud de trasllat d’expedient, emplenat i signat que trobaràs aquí. Recorda marcar la casella de trasllat o simultaneïtat.

 • L’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix que correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legalment establerts. 
 • L’article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, tenint en compte la modificació introduïda per la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que els preus públics per als estudis que condueixen a l’obtenció d’un títol universitari els fixa la comunitat autònoma dins els límits que estableixi la Conferència General de Política Universitària que estaran relacionats amb els costos de prestació del servei. 
 • Pots sol·licitar la reserva de plaça al teu centre, dins del termini establert per a la formalització de la matrícula, quan tinguis la plaça assignada i per motius de caràcter excepcional no puguis iniciar els teus estudis. 
 • Si la reserva de plaça és concedida, se’t farà una matrícula a efectes d’obertura d’expedient i seràs considerat estudiant de la UPC a tots els efectes. Es concedeixen per un màxim de 2 quadrimestres o 1 any acadèmic. Únicament en casos de malaltia o accident greu justificats es pot ampliar aquest termini.
 • Si la reserva de plaça és denegada, o no l’has presentat dins del termini, perdràs la plaça assignada i hauràs de tornar a ser admès o admesa en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per aquells estudis per poder matricular-te.
 • Si ets estudiant de nou accés i vols sol·licitar la dedicació a temps parcial, hauràs de dir-ho el dia de la matrícula, al programa informàtic on la realitzes. 
 • En règim de dedicació a temps parcial:
  • No podràs matricular més de 18 crèdits per quadrimestre i t'hauràs de matricular cada quadrimestre mentre estiguis a la fase inicial. 
  • Hauràs de superar la fase inicial en un termini màxim de 4 anys acadèmics.
  • Hauràs d'aprovar un mínim de 12 crèdits ECTS en el 1r any acadèmic, amb independència de les matrícules formalitzades.

 

Matrícula (resta d'estudiants):

 

 • Abans del període de matrícula, s’obre un termini per demanar la sol·licitud de prioritat horària. Les dates surten en el calendari interquadrimestral que es publica un temps abans de la Matrícula. 
 • Abans del període de matrícula, s’obre un termini per demanar canvi en la modalitat en la dedicació en els estudis (total o parcial).
 • Les dates surten en el calendari interquadrimestral que es publica un temps abans de la Matrícula.
 • Com a màxim pots suspendre 18 crèdits ECTS de Fase Inicial a efectes de permanència per tal de poder matricular assignatures de segon curs. 

 • Podràs matricular assignatures de segon curs fins a un màxim de 24 crèdits ECTS en total, que haurà d’incloure obligatòriament les assignatures suspeses amb nota igual o superior a 4. 
 • Existeixen situacions personals que impliquen reduccions en el preu de la matrícula i que hauràs d'acreditar degudament d'acord amb la normativa aplicable, en el moment de formalitzar la matrícula a la secretaria del teu centre.
 • Pots consulter totes les condicions que suposen una reducció/bonificació sobre el preu dels estudis així com la documentació necessària per acreditar-les a l'enllaç següent.
 • Per realitzar pagaments domiciliats o fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant. Encara que disposem de les teves dades bancàries, no tenim una autorització del titular del compte. Estem obligats a demanar-la i actualitzar les dades.
 • L'ordre SEPA s'ha d'emplenar i imprimir desde l'e-Secretaria i l'hauràs de lliurar a l'oficina oberta.
 • El pagament inicial del 60% de l'import total de la matrícula es fa efectiu als dos dies de la matrícula. Els segon pagament, corresponent al 40% restant, s’efectua a mitjans de desembre (1er quadrimestre) o a mitjans d'abril (segon quadrimestre).
 • Una vegada finalitzada la matrícula, tens un termini per sol·licitar-ne la modificació. Pots consultar tota la informació a l'apartat "Tràmits posteriors a la matrícula" al següent enllaç
 • La sol·licitud per modifcar la matrícula s'ha de fer a través de l'e-Secretaria, tramitant telemàticament la teva sol·licitud des d'INSTÀNCIES → Relacionats amb la Matrícula → Modificació de matrícula (si des d'aquesta opció no pots seleccionar l'assignatura que vols afegir a la teva matrícula, prova-ho des de l'opció "Poder matricular assig.").

 

Optatives de Menció del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i de la doble titulació Aero-Telecom:

 

 • Per poder triar la menció, a la pregunta "Vols matricular unitats docents optatives?”, has d’elegir l’opció SI 

  tria-mencio1.png

 • Una vegada hagis seleccionat l’opció SI el sistema et demanarà quina menció/especialitat/itinerari vols cursar. Has de marcar la menció per continuar. 

  tria-mencio2.png

 • Prisma t’ensenyarà tant les assignatures optatives comuns com totes les assignatures de les dues mencions:

Les assignatures de menció d’aeronavegació tenen les sigles MN (més un número del 1 al 8)
Les assignatures de menció d’aeroports tenen les sigles MP (més un número del 1 al 8)

 • Per poder escollir menció has de tenir almenys 105 crèdits aprovats.
 • Per escollir la menció, a la primera finestra de matrícula has de triar entre les següents opcions:

(M AERONAVE) OPTATIVITAT MENCIÓ AERONAVEGACIÓ
(M AEROPORT) OPTATIVITAT MENCIÓ AEROPORTS
(M DOB. MEN) OPTATIVITAT AERONAVEGACIÓ - AEROPORTS

 • Per poder escollir menció has de tenir almenys 145,5 crèdits obligatoris aprovats:
 • Per escollir la menció, a la primera finestra de matrícula has de triar entre les següents opcions:

(M AERONAVE) OPTATIVITAT MENCIÓ AERONAVEGACIÓ
(M AEROPORT) OPTATIVITAT MENCIÓ AEROPORTS
(M DOB. MEN) OPTATIVITAT AERONAVEGACIÓ - AEROPORTS

Tema d’ajuda: “Accés
Tràmit: “Altres
Descripció: [Sol·licitud de canvi de menció]

 • Si NO completes la 2a menció, les assignatures de la menció incompleta (no escollida) sí que es tindran en compte en el còmput dels 30 ECTS d’assignatures optatives comuns.
 • Si completes la 2a menció (per canvis amb origen Aeronavegació o Aeroports i destí la Doble Menció), hauràs de fer els 30 ECTS d’assignatures optatives comuns.
 • Informació exclusiva pels estudiants de la DT (Doble titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica): si NO completes la 2a menció no podràs fer servir les assignatures de la menció incompleta (no escollida) perquè les assignatures que has de cursar a l’itinerari de la doble titulació et fan aconseguir els 30 crèdits optatius del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials.

Tema d’ajuda: “Accés
Tràmit: “Altres
Descripció: [Sol·licitud per cursar l’altra menció]

 • ATENCIÓ: Recorda que per obtenir la Doble Menció has de cursar les 8 assignatures optatives de menció de la 1a menció + les 8 assignatures optatives de menció de la 2a menció + 30 ECTS optatius d’assignatures optatives comunes.
 • No. Les assignatures de menció són optatives però no les pots escollir. Cada menció té definit un llistat de 8 assignatures que cal cursar totes obligatòriament. Pots consultar les assignatures de menció que hauràs de cursar al pla d’estudis que tens a l'enllaç següent.
 • El Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials són 240 crèdits ECTS i si curses les 2 mencions de Sistemes Aeroespacials cursaràs un total de 288 ECTS (240 ECTS + 48 ECTS corresponents a la 2a menció).
 • Al Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials has de cursar un total de 78 ECTS optatius, dels quals 48 ECTS corresponen a les assignatures optatives de menció. Els 30 ECTS restants els aconsegueixes cursant assignatures optatives comuns i/o assignatures optatives  de la menció no escollida. Opcionalment, pots reconèixer 12 ECTS optatius per pràctiques externes i/o reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS optatius per activitats d’extensió universitària.

IMPORTANT: Cal tenir present que els estudiants que cursen la menció única d'Aeronavegació no poden triar l'Optativa 1 de la Menció d'Aeroports (Comunicacions aeroportuàries) per a superar crèdits optatius comuns.

 • La Doble titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica són 367,50 crèdits ECTS i si curses les 2 mencions de Sistemes Aeroespacials cursaràs un total de 415,50 ECTS (367,50 ECTS + 48 ECTS corresponents a la 2a menció).

 

Avaluació Curricular: clica aquí

 

Reconeixements i convalidacions:

 

 • La informació per als estudiants que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), incloent el llistat dels CFGS que donen dret a convalidar crèdits, és a l'enllaç següent.

 

Càlcul de les notes mitjanes de l'expedient:

 

 • La nota mitjana "Només superades" que es pot consultar al final de l'expedient acadèmic es calcula realitzant la mitjana de les notes de les assignatures superades ponderada pels crèdits de les assignatures superades seguint els passos següents:

  1. Multiplicar la nota de cada assignatura superada pel nombre de crèdits de l'assignatura. Si una assignatura s'ha realitzat més d'una vegada, només es té en compte la convocatòria amb la nota igual o superior a 5.

  1. Sumar els productes obtinguts al pas 1.

  1. Sumar els crèdits de totes les assignatures superades. Encara que una assignatura s'hagi realitzat més d'una vegada, només es sumen els crèdtis de l'assignatura una vegada.

  1. Dividir la suma resultant del pas 2 entre la suma resultant del pas 3.

Exemple:     

Assignatura A - 6 ECTS (1a convocatòria):  4
Assignatura A - 6 ECTS (2a convocatòria):  5
Assignatura B - 6 ECTS (1a convocatòria):  7
Assignatura C - 6 ECTS (1a convocatòria):  9

Nota mitjana "Només superades":  (5x6+7x6+9x6) / (6+6+6) = 7

 • La nota mitjana "Totes les convocatòries" que es pot consultar al final de l'expedient acadèmic es calcula realitzant la mitjana de les notes de les assignatures cursades ponderada pels crèdits de les assignatures cursades seguint els passos següents:

  1. Multiplicar la nota de cada assignatura cursada pel nombre de crèdits de l'assignatura. Si una assignatura s'ha realitzat més d'una vegada, es tenen en compte totes les convocatòries.

  1. Sumar els productes obtinguts al pas 1.

  1. Sumar els crèdits de totes les assignatures cursades. Si una assignatura s'ha realitzat més d'una vegada, es sumen els crèdits tantes vegades com convocatòries s'hagin realitzat.

  1. Dividir la suma resultant del pas 2 entre la suma resultant del pas 3.

Exemple:     

Assignatura A - 6 ECTS (1a convocatòria):  4
Assignatura A - 6 ECTS (2a convocatòria):  5
Assignatura B - 6 ECTS (1a convocatòria):  7
Assignatura C - 6 ECTS (1a convocatòria):  9

Nota mitjana "Totes les convocatòries":  (4x6+5x6+7x6+9x6) / (6+6+6+6) = 6,25

 • La nota mitjana "Totes les assignatures" que es pot consultar al final de l'expedient acadèmic es calcula realitzant la mitjana de totes les assignatures superades o no superades en la darrera convocatòria que s'han cursat. 

  Exemple:     

  Assignatura A - 6 ECTS (1a convocatòria):  6
  Assignatura B - 6 ECTS (1a convocatòria):  3,2
  Assignatura B - 6 ECTS (2a convocatòria):  3,9
  Assignatura C - 6 ECTS (1a convocatòria):  8

  Nota mitjana "Totes les assignatures":  (6x6+3,9x6+8x6) / (6+6+6) = 5,96

 • Només es tenen en compte les assignatures convalidades o reconegudes si tenen nota i els crèdits reconeguts amb nota. És a dir, no es tenen en compte les assignatures convalidades o reconegudes sense nota ni els crèdits reconeguts sense nota.

 • No es tenen en compte els CURSOS PREPARATORIS.

 • La nota que es té en compte per als càlculs és la que consta a l’expedient després de l’avaluació curricular.

Exemple:     

Assignatura A - 6 ECTS (1a convocatòria):  4
Assignatura A - 6 ECTS (2a convocatòria):  5 (4.8 abans de l'avaluació curricular)
Assignatura B - 6 ECTS (1a convocatòria):  7
Assignatura C - 6 ECTS (1a convocatòria):  9

Nota mitjana "Només superades":  (5x6+7x6+9x6) / (6+6+6) = 7
Nota mitjana "Totes les convocatòries":  (4x6+5x6+7x6+9x6) / (6+6+6+6) = 6,25

 

Publicació i confidencialitat dels TFE: clica aquí

 

Títols:

 

 • Hauràs de fer la petició via DEMANA OSD. Aquest tràmit comporta fer un anunci al BOE el preu del qual va a càrrec de l’estudiant a més a més de la sol·licitud de duplicat de títol que té el cost que cada curs estableix el decret de preus vigent en el moment.

 • No. Si no resideixes a la província de Barcelona pots demanar via e-Secretaria l’enviament a la dependència oficial autoritzada pel Ministeri més propera al teu domicili, o a l’ambaixada o consolat espanyol més proper o del país del qual s’acredita la nacionalitat, si resideixes a l’estranger, però mai a una adreça particular.