Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentació del Sistema de Qualitat de l'EETAC

El 14 de juliol de 1999 l'EETAC es va convertir en el primer centre universitari públic que comptava amb l'acreditació de qualitat ISO 9001:1994 aplicada al Disseny del Programa de Formació, Organització i Desenvolupament de l'Activitat Docent, segons consta en el certificat emès per l'empresa noruega Det Norske Veritas.

Al juliol del 2002, un cop finalitzat el període de vigència del certificat, l'Escola i la Universitat van decidir procedir a la recertificació. En aquell moment, ja era disponible la nova versió de la norma (ISO 9001:2000: sistema de millora contínua basat en processos). Posteriorment, un cop finalitzat el període vigent d'aquest anterior certificat, l'Escola va obtenir un nou certificat (obtingut l'any 2005) que va ser vigent fins a l'any 2008 i renovat l'any 2009 amb vigència fins l'any 2011. Finalment, l'Escola ha disposat d'un certificat (obtingut l'any 2012) que va ser vigent fins al 25/02/2014.

Des dels seus inicis, l'Escola ha esdevingut un centre pilot pel que fa a la seva metodologia docent que està assolint importants resultats pel que respecta al rendiment acadèmic dels seus estudiants (entre els quals hi ha diversos premis especials del Ministeri d'Educació als millors expedients). El primer director de l'Escola va ser premiat amb la distinció Vicens Vives a la qualitat docent universitària atorgat per la Generalitat de Catalunya.

L'EETAC és el primer centre que va posar en marxa trets docents molt estesos actualment a altres centres de la mateixa Universitat, com ara l'avaluació global i continuada o un sistema d'ensenyament fonamentalment pràctic, molt lligat a les empreses que han estat clau per assolir resultats acadèmics altament positius.

Premis

Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat de la Docència Universitària pel projecte "Un pla d'estudis organitzat segons el model Project Based Learning", concedida pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Més info.

Distinció de qualitat a les polítiques d'assegurament de la qualitat al Sistema de gestió de la qualitat, basat en la norma ISO 9001, de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Més info.