Vés al contingut (premeu Retorn)

Mapa de processos del SGIQ

El mapa de processos del SGIQ il·lustra la relació entre ells i amb els processos transversals de la UPC. Clicant sobre cadascun dels processos de la figura es pot accedir al document que el descriu.

Tal i com s'explica al Manual de qualitat els processos estan agrupats en quatre blocs en funció de la seva tipologia:

  • Processos estratègics: proporcionen directrius per a la resta de processos perquè identifiquen les polítiques i els objectius.
  • Processos clau: són els directament vinculats a l’activitat de l’EETAC i tenen un impacte directe sobre l’estudiantat.
  • Processos de suport: són els que proporcionen els mitjans i recursos per aconseguir els objectius dels processos estratègics i clau.
  • Processos de millora: actuen sobre tots els processos a través de mesurar, analitzar i utilitzar els resultats per a la presa de decisions que condueixin a millorar la qualitat de totes les activitats que es duen a terme.

A la part superior dreta de cada procés s’indica la relació amb els processos transversals de la UPC (en color blau, indicats amb PT). La resta d’entrades i sortides dels processos indiquen relacions amb altres processos del SGIQ de l’EETAC.


Mapa de processos del SGIQ