Vés al contingut (premeu Retorn)

Divendres 29 de gener - Defensa de la tesi doctoral "Contribució a l'adaptació a l'EEES d'assignatures de tecnologia electrònica: un mètode sistemàtic"

Divendres 29 de gener - Defensa de la tesi doctoral "Contribució a l'adaptació a l'EEES d'assignatures de tecnologia electrònica: un mètode sistemàtic"

Títol de la tesi: "Contribució a l'adaptació a l'EEES d'assignatures de  tecnologia electrònica: un mètode sistemàtic"

Autor: Francesc J. Robert

Directors de tesi: Dr. Miguel Valero i Dr. Pere J. Riu

Lloc: sala d’actes de l’EETAC

Dia i hora: divendres 29 de gener a les 17.00 hores

L’adquisició de coneixements i competències genèriques segons el marc de l’EEES és un problema que no ha resolt la pràctica docent basada en metodologies instruccionals tradicionals. L’objectiu d’aquesta tesi consisteix a dissenyar i validar un model d’aprenentatge sistemàtic basat en metodologies actives que permeti adaptar al nou model docent de l’EEES assignatures de l’àrea de tecnologia electrònica organitzades de manera tradicional.

El mètode instruccional, organitzat en cinc punts (objectius, activitats PBL i planificació del temps d’estudi, aprenentatge cooperatiu, avaluació formativa i reflexió sobre el procés docent), integra els continguts específics i les competències genèriques assignats a cada matèria.

Més informació sobre la tesi després del salt.

Per a elaborar la tesi partim de quatre hipòtesis, que es validaran atenent als resultats. Primera: l’aprenentatge actiu, tal com el proposem, permet assolir un nivell de coneixements acceptable a molts més estudiants, amb el consegüent augment del rendiment acadèmic de les matèries. L’anàlisi de les dades del conjunt d’assignatures sobres les quals s’han treballat experiències docents permet concloure que el sistema d’aprenentatge proposat millora substancialment el nombre d’aprovats i el d’estudiants que obtenen millors qualificacions.

Segona: el mètode sistemàtic d’aprenentatge actiu que proposem és més eficaç que l’ensenyament tradicional pel que fa a l’adquisició de coneixements específics i competències genèriques tal com es defineixen a l’EEES. És a dir, els estudiants aprendran significativament els coneixements específics i desplegaran eficientment les habilitats genèriques pròpies de la titulació si els mantenim immersos en l’entorn d’aprenentatge actiu planificat sistemàticament per resoldre els problemes i projectes que proposem. Per acceptar aquesta hipòtesi hem adjuntat evidències recollides en els portafolis d’aprenentatge dels estudiants i hem documentat habilitats de treball en grup, de resolució de problemes i projectes, de bones pràctiques d’expressió oral i escrita i d’ús solvent de recursos d’informació per a l’adquisició de coneixements de l’àrea. A més, els indicadors mostren que hem incentivat l’ús de l’anglès en convertir-lo en llengua vehicular de les matèries.

Tercera: el mètode sistemàtic d’aprenentatge actiu proposat s’aplica perfectament a l’àmbit de les assignatures de tecnologia electrònica dels estudis de grau i igualment serà de gran utilitat en altres àrees de coneixement d’estudis d’enginyeria. Els materials generats en assignatures de tecnologia electrònica bàsiques i avançades demostren que hem resolt amb escreix l’adaptació a l’EEES. En el context del grup RIMA de l’ICE hem difós durant anys les nostres experiències en assignatures de tecnologia electrònica en jornades, cursos, seminaris, articles i publicacions, cosa que comporta per ella mateixa una validació explícita del mètode. La crítica i la revisió per part dels nostres companys han esdevingut factors clau a l’hora de cercar solucions i afinar els procediments.

Quarta: el mètode d’aprenentatge actiu que proposem implica una càrrega docent assumible de forma permanent pels professors universitaris i, per tant, la seva implantació permet confrontar adequadament els reptes de l’ensenyament superior pel que fa a l’adquisició de coneixements i desplegament de competències. Les dades aportades demostren que un professor coordinador pot iniciar una matèria amb la metodologia sistemàtica proposada dedicant-hi les hores estipulades en docència i l’equip de professors pot continuar-la sense interferir en les altres tasques acadèmiques.
 

Esperem que pugui ser del vostre interès.

arxivat sota: ,