Vés al contingut (premeu Retorn)

La nova generació de Doctors i Doctores de l'EPSC

La nova generació de Doctors i Doctores de l'EPSC

Els nous Doctors de l'EPSC

Durant aquest curs acadèmic 10 professors i professores de l'EPSC han defensat la seva Tesis Doctoral. Els treballs de tots ells van merèixer dels seus respectius tribunals la màxima qualificació d'Excel·lent Cum Laude. Durant el temps de realització de les seves respectives tesis doctorals (un mínim de quatre anys), tots ells han hagut de compaginar la docència amb la recerca, i la majoria d'ells s'ha hagut d'organitzar per poder realitzar estades de recerca a l'estranger, participar en projectes d'investigació no necessàriament vinculats amb la tesi i enfrontar-se a petits reptes com l'escriptura i defensa de la tesi en llengua anglesa. Hem aprofitat que el director de l'EPSC Jordi Berenguer els ha volgut reunir per felicitar-los i els hem entrevistat.

A continuació podeu trobar més informació sobre aquesta nova generació de doctors i doctors:

David Rincón Rivera

Títol: Contributions to the Wavelet-based. Characterization of Network Traffic

Director de la tesi: Sebastian Sallent Ribes

Departament: Enginyeria Telemàtica

El David Rincón ha trobat temps entre estada a la Universitat d'Adelaide (Austràlia) i estada a UCLA (Los Ángeles, USA) per parlar-nos de la seva tesi doctoral. Ha aprofitat el primer sabàtic que li van concedir tot just després d'acabar la tesi el setembre, per concentrar-se en fer recerca durant nou mesos en el camp de les matrius de teletrànsit, creant models que permeten millorar l'operació de xarxes IP. Durant la seva tesi, va haver d'impartir unes deu assignatures diferents i preparar i coordinar bona part d'elles, a banda de dirigir numerosos TFCs i PFCs d'estudiants d'EPSC i Erasmus. Va redactar la seva tesi en anglès, ja que volia que tingués més difusió internacional i tot i que no va ser fàcil, creu que l'esforç va valer la pena i ha servit per obrir-li portes a la col-laboració amb investigadors estrangers.

 

Carlos Gómez Montenegro

Els nous doctors van ser felicitats pel director de l'EPSCTítol: Contributions to the Usage of the Internet over Mobile Networks

Director de la tesi: Jose Paradells Aspas

Departament: Enginyeria Telemàtica

 

En Carles Gómez ha treballat en la seva tesi doctoral durant més de quatre anys. Emprendre aquesta tasca va sorgir de forma força natural. Des que va començar el seu PFC l'octubre de l'any 2000, mai no ha deixat de realitzar tasques de recerca a la universitat sota la direcció d'en Josep Paradells, qui va ser el seu professor a dues assignatures durant la carrera i qui també ha estat el seu director de tesi. Algunes de les idees sorgides durant la realització de la tesi van possibilitar la realització de diversos TFC i PFC a l'EPSC. En Carles continua treballant a nivell de recerca en algunes de les línies plantejades durant la tesi, com per exemple, en l'àmbit de les xarxes de sensors, on treballa en l'estudi i estandarització de tecnologies que han de contribuir a possibilitar nous paradigmes de xarxa com l'anomenada Internet de les coses.

 

Juan Bautista Hernandez Serrano

Títol: Contribución a la seguridad de grupo en redes inalámbricas avanzadas

Director de la tesi: Josep Rafael Pegueroles Valles

Departament: Enginyeria Telemàtica

 

Elena López Aguilera

Títol: Contributions to the Evaluation and Enhancement of WLAN IEEE 802.11 Medium Access Control Mechanism

Director de la tesi: Jordi Casademont Serra

Departament: Enginyeria Telemàtica

N'Elena López ha treballat en la seva tesi durant cinc anys i la seva recerca ha estat centrada en el mecanisme d'accés al medi de les xarxes WLAN. Va escollir com a director de tesi en Jordi Casademont perquè li havia dirigit el projecte fi de carrera i treballaven bé junts. N'Elena va obtenir el títol de doctora amb menció de doctor europeu i per això, va haver de fer una estada a l'estranger, redactar la tesi en anglés i defensar-la també en aquest idioma. N'Elena va gaudir d'una mobilitat de sis mesos atorgada per la UPC al seu professorat i d'una beca BE de l'AGAUR de la Generalitat de Catalunya, per a professors i professores d'universitats catalanes. En el transcurs d'aquests sis mesos va realitzar la seva estada al LIG (Laboratoire d'Informatique de Grenoble). Excepte aquestos sis mesos exempta de docència, durant la realització de la tesi va compaginar la recerca amb la docència a l'EPSC, impartint diferents assignatures de les dues titulacions d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació.

 

Cristina Dalfó Simó

Títol: Estudi i disseny de grans xarxes d'interconnexió: modularitat i comunicació

Director de la tesi: Francesc de Paula Comellas Padró

Codirector de la tesi: Miquel Àngel Fiol Mora

Departament: Matemàtica aplicada IV

Cristina Dalfó ha treballat en la seva tesi durant uns quatre anys i mig, els primers com a becària d'un projecte d'investigació i més tard com a Professora Ajudant a l'EPSC. Sempre s'havia sentit atreta per la doble vessant de docència i recerca que es dóna a la Universitat. Tot i que l'avaluació continuada de l'EPSC li ha tret molt de temps a la seva recerca, la oportunitat de concentrar les seves classes en un quatrimestre li va permetre fer dues estades curtes d'investigació. Al 2004 va estar dos mesos a la Universitat de Bordeux a França i tres a la Universitat de Patras a Grècia. Així, Cristina Dalfó també va obtenir finalment una tesis doctoral amb menció de doctor europeu. En aquesta tesi es presenten dues noves operacions: el "producte jeràrquic" de grafs i el "producte Manhattan" de digrafs. El primer és una generalització del producte cartesià i ens permet construir famílies amb un alt grau de jerarquia, com l'"arbre binomial". El segon dóna lloc a les conegudes "Manhattan street networks".

 

Josep Conesa Fernandez

Josep ConesaTítol: Aplicacions de la Conversió de Longitud d'Ona en Xarxes Òptiques de Transport

Director de la tesi: Jaume Comellas Colomé

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions i Enginyeria Electrònica

Josep Conesa ha compaginat la realització de la seva tesi doctoral amb el seu treball a temps complet com a cap de projectes a Telefònica i amb el seu treball com a professor a temps parcial a l'EPSC al departament d'Enginyeria Electrònica. Tot i ser una persona multidisciplinar i amb experiència, no va poder evitar posar-se nerviós el dia de lectura de tesi (tot i tenir una patent del seu treball!). Com tots els articles per revistes científiques i les conferències que ha donat sobre la tesi eren sempre en anglés, li va fer molta il-lusió redactar la tesi doctoral en català i poder publicar en català per primer cop. Li agraeix molt al seu tutor Jaume Comellas, del departament de Teoria del Senyals i Comunicacions al Campus Nord la seva ajuda en molts sentits. Per exemple, tot i no formar part de cap grup d'investigació, va trobar-li finançament per anar a congressos a difondre el seu treball.

 

Ramon Casanella Alonso

Títol: Liquid Interface Level Sensing using Electrode Arrays

Director de la tesi: Ramon Pallàs Areny

Codirector de la tesi: Òscar Casas Piedrafita

Departament: Enginyeria Electrònica

El professor Ramon Casanella és professor a la EPSC des de l'any 2003 i durant la seva tesi doctoral (amb menció de Doctor Europeu) ha realitzat diverses estades a l'estranger, al centre de microelectrònica IMEC (Bèlgica), a l'EPFL (Escola Politècnica Federal de Lausanne, Suïssa) i l' Universitat de Brescia (Itàlia). La seva tesi doctoral ha estat centrada en el desenvolupament d'un nou tipus de sensor de nivell per a líquids i ha estat realitzada dins el Grup de Recerca ISI (Instrumentació, Sensors i Interfícies) de la UPC. Aquest grup realitza la seva la seva tasca de recerca principalment dins les instal·lacions de la EPSC en el camp del disseny de nous sistemes de instrumentació i mesura en general, i amb especial interès en les aplicacions biomèdiques, de medi ambient, xarxes de sensors i instrumentació aviònica, publicant el seus resultats en revistes i congressos de prestigi d'àmbit internacional. Dins el grup hi estan realitzant actualment les seves tesis doctorals tant estudiants graduats a la EPSC com vinguts d'universitats estrangeres i un nombre important d'estudiants hi realitza cada any el seu treball o projecte de carrera a les seves instal·lacions de recerca.

 

Pere Bruna Escuer

Pere BrunaTítol: Microstructural Characterization and Modelling in Primary Crystallization

Director i tutor de la tesi: Daniel Crespo Artiaga

Codirector de la tesi: Eloi Pineda Soler

Departament: Física Aplicada

La tesi d'en Pere Bruna s'emmarca dins de l'àmbit de la ciència de materials i en concret estudia el creixement de nanopartícules en el si d'un material amorf. Conèixer l'evolució d'aquestes nanoestructures és un factor clau per predir les propietats macroscòpiques d'aquest tipus de materials que poden tenir importants aplicacions tant el món de les telecomunicacions com en la indústria aeronàutica. En Pere també destaca la molt bona relació amb els seus tutors de tesi i més en general, amb els companys del seu departament. Ara mateix, és el representant del seu departament en la comissió que elabora els plans d'estudis a l'EPSC, però desitja anar-se'n un any de mobilitat per concentrar-se en la recerca i completar la seva formació. Primer, però, ajudarà a organitzar i preparar els nous temaris de les noves assignatures. També recalca la importància de l'activitat investigadora i per això anima a tots els estudiants a fer els estudis de doctorat i, és clar, en particular en el seu grup de recerca on ell estaria encantat de poder dirigir tesis doctorals.

Juan Sánchez González

Títol: Proposal and Evaluation of Radio Resource Management Strategies in order to Guarantee Quality of Service in WCDMA Cellular Systems

Director i tutor de la tesi: José Oriol Sallent Roig

Codirector de la tesi: Jordi Pérez Romero

Departament: Teoria del Senyals i Comunicacions

Juan Sánchez és un dels joves doctors que no vol deixar de fer constar la bona relació amb els seus dos tutors de tesi. És un apassionat de la telefonia mòbil i va fer la tesi desitjant ampliant els seus coneixements sobre aquest tema, en el qual ja havia fet recerca per ser el tema del seu PFC. Juan també va redactar la tesi en anglès, com a petit repte personal, però sobretot per a poder difondre més fàcilment els seus resultats. Els sis anys que porta de docència a l'EPSC i altres projectes d'investigació (com ara a Everest o d'assessoria a Telefònica) li van impedir fer cap estada a l'estada a l'estranger, tot i que ja té ganes de tenir aquest punt en comú amb els altres entrevistats.

 

Pere Lluís Gilabert Pinal

Títol: Multi Look-Up Table Digital Predistortion for RF Power Amplifier Linearization

Director i tutor de la tesi: Eduardo Bertran Alberti

Codirector de la tesi: Gabriel Montoro López

Departament: Teoria del Senyals i Comunicacions

En Pere Gilabert va començar la seva tesi en el 2003. Mentre era estudiant d'enginyeria superior de telecomunicacions no pensava en dedicar-se a la docència, però ja li atreia la investigació. L'anglès no li ha suposat cap dificultat a l'hora de redactar articles en aquest idioma i presentar els seus treballs en congressos, ja que troba que l'anglès científic utilitza un vocabulari tècnic que més o menys és sempre igual i per tant és relativament fàcil per fer-se entendre. Ha fet estades curtes a l'estranger i ha assistit a molts congressos i conferències per difondre el seu treball. De fet, destaca que conèixer joves investigadors i investigadores per tot el món i compartir amb ells experiències i dificultats, ha estat una de les facetes més engrescadores de fer recerca.

 

Els nous doctors
arxivat sota: ,